Τι είναι το Σύστημα Demos                                                                                                                      
https://sites.google.com/site/demosvoting/home/LangEn.png
Το σύστημα DEMOS είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας που έχει δημιουργηθεί από την ερευνητική ομάδα του προγράμματος FINER. Τα ηλεκτρονικά συστήματα ψηφοφορίας είναι μια νέα τεχνολογία που δίνει τη δυνατότητα για σημαντική βελτίωση των διαδικασιών εκλογών και δημοψηφισμάτων. Τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε σχέση με τις παραδοσιακές διαδικασίες ψηφοφορίας περιλαμβάνουν: 
 
 
 
 
την ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και του συμμετοχικού ελέγχου εκ μέρους των πολιτών, μέσω 
 της δυνατότητας
άμεσης επαλήθευσης, ορθής καταμέτρησης και έκδοσης αποτελεσμάτων
 την αύξηση της συμμετοχής των κοινωνικών ομάδων που αντιμετωπίζουν σημαντικά φυσικά εμπόδια στη συμμετοχή, όπως τα άτομα με ειδικές ικανότητες και οι απόδημοι κοινοτήτων  τη συντόμευση της προετοιμασίας των εκλογών και τη διασφάλιση άμεσης και αξιόπιστης έκδοσης αποτελεσμάτων   την επίτευξη χαμηλότερου  οικονομικού κόστους της διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας

Το πρόγραμμα FINER  κάνει ένα αποφασιστικό βήμα προς την κατεύθυνση της πλήρους ενσωμάτωσης ενός ηλεκτρονικού συστήματος ψηφοφορίας στο Eλληνικό θεσμικό πλαίσιο. 

 
https://sites.google.com/a/baldimtsi.com/demosvoting/home/BANNER_1.jpg     
 
 
Ευρωεκλογές 2014
 
Ευρωεκλογές 2014
http://www.demos-voting.com/event