Ερευνητική Ομάδα                                                                                                                                   
https://sites.google.com/site/demosvoting/home/LangEn.png
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για μια διεπιστημονική προσέγγιση, η ερευνητική ομάδα του προγράμματος "FINER" συγκεντρώνει ερευνητές με πολυετή εμπειρία και παγκόσμια αναγνώριση στα κατανεμημένα σύστηματα, στην κρυπτογραφία και ασφάλεια υπολογιστών καθώς και στην πολιτική επιστήμη, δημόσια διοίκηση και τον παραδοσιακό σχεδιασμό  και ανάλυση εκλογικών συστήματων. 

Η ερευνητική ομάδα, επικουρούμενη από μεταπτυχιακούς και μεταδιδακτορικούς ερευνητές, έχει αναπτύξει και θα λειτουργεί πιλοτικά το ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας DEMOS. Το σύστημα έχει αναπτυχθεί μετά από εκτενή νομική, οργανωτική και θεσμική ανάλυση απαιτήσεων, όπως υπαγορεύεται από το ελληνικό Σύνταγμα και τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις που καθορίζουν το λειτουργικό πλαίσιο του συστήματος.


 Πληροφορική  
 
 Πολιτικές Επιστήμες 
Άγγελος Κιαγιάς
Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος FINER και

Αναπλ. Καθ. Τμήμα Πληροφορικής
και ΤηλεπικοινωνιώνΧαράλαμπος Κουταλάκης
Επικ. Καθ. Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης


web-site

Αλέξης Δελής 
Καθ. Τμήμα Πληροφορικής
και Τηλεπικοινωνιών

web-site

Ηλίας Νικολακόπουλος
Καθ. Τμήμα Πολιτικών Επιστημών
και Δημόσιας Διοίκησης

web-site


Μέμα Ρουσσοπούλου
Επικ. Καθ. Τμήμα Πληροφορικής
και Τηλεπικοινωνιών


web-site


Γεώργιος Σωτηρέλλης
Καθ. Τμήμα Πολιτικών Επιστημών
και Δημόσιας Διοίκησης

web-site


Dr. Bingsheng Zhang
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Τμήμα Πληροφορικής
και Τηλεπικοινωνιών


web-site


Δρ. Παύλος Βασιλόπουλος
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Τμήμα Πληροφορικής
και Τηλεπικοινωνιών

web-site


Δρ. Φωτεινή Μπαλδιμτσή
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια
Τμήμα Πληροφορικής
και Τηλεπικοινωνιών


web-site


Δρ. Πάνος Σταθόπουλος
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Τμήμα Πολιτικών Επιστημών
και Δημόσιας Διοίκησης

web-site


Θωμάς Ζαχαρίας
Υποψήφιος Διδάκτορας
Τμήμα Πληροφορικής
και Τηλεπικοινωνιών 


web-site


Λάμπρος Πάσχος
Υποψήφιος Διδάκτορας
Τμήμα Πολιτικών Επιστημών
και Δημόσιας Διοίκησης

web-site

Μάριος Λεβογιάννης
Προπτυχιακός Φοιτητής
Τμήμα 
Πληροφορικής 
και Τηλεπικοινωνιών

web-siteΚωνσταντίνα Γαβαθά
Υποψήφια Διδάκτορας
Τμήμα Πολιτικών Επιστημών
και Δημόσιας Διοίκησης

web-site